صفحه شخصی علی حسن اقایی کشکولی   
 
نام و نام خانوادگی: علی حسن اقایی کشکولی
استان: فارس - شهرستان: شیراز
رشته: کارشناسی عمران - پایه نظام مهندسی: سه
شغل:  ناظر -پیمانکار ورییس هیات مدیره شرکت راه-ساختمانی کشکولی (سال ثبت 1348بوشهر)
شماره نظام مهندسی:  11730001884
تاریخ عضویت:  1389/11/05